diumenge, 8 de juny de 2014

PREGUNTES DE REPÀS. TEMA 10 LES BALEARS EN L'EDAT MODERNA I CONTEMPORÀNIA

1-Per quins motius es varen donar noves formes de vida a les Balears a l'Edat Contemporània?
2-En què van consistir les germanies?
3-Quin eren el seus objectiu?
4-Quin nom rebien els jueus conversos?I qui eren els xuetes?
5-De quina famosa corona forma part el Regne de Mallorca als segles XVI i XVII ?
6-El regne de Mallorca tenia lleis i institucions pròpies? Esmenta'n qualque institució.
7-Quina funció tenia el virrei?
8-Quina era l'activitat econòmica principal de les illes durant l'Edat Moderna?
9-Com es va desenvolupar la Guerra de Successió al Regne de Mallorca? Quina nova dinastia s'hi va establir?
10- Què va permetre la victòria de Felip V?
11-Què va ser el Decret de Nova Planta? Quins canvis va produir en l'estructura política de les Balears?
12-Quines característiques va tenir l'economia de les Illes Balears al segle XVIII?
13-Com es va introduir el pensament il·lustrat a les Illes?
14-A què va contribuir aquesta institució?
15-Quina va se la situació especial a Menorca al segle XVIII?
16-Quan varen arribar les influències renaixentistes a les Balears? Escriu els nom d'algunes edificacions d'aquest estil a les illes.
17-Cita alguna figura renaixentista.
18-Esmenta qualque església o cas senyorial de l'època barroca que estigui situada a les Balears.
19-Quins pintor importants varen treballar a les Balears al segle XVIII?
20- Què preconitza la Renaixença dins l'àmbit cultural?
21-En mans de qui va quedar l'activitat política a les acaballes del segle XIX?
22-Qui eren els cacics?
23-Amb què se basava l'economia balear?
24-Anota cronològicament els fets principals de la vida política de les Illes Balears al segle XIX.
25-Explica les característiques dels diferents sectors econòmics al segle XIX.
26-Com va evolucionar la població de les Balears durant el segle XIX?
27-Defineix el nom de Renaixença i escriu el nom de les figures importants de la cultura de les Balears d'aquesta època.
28-Resumeix els esdeveniments que varen tenir lloc a les Illes Balears durant la Segona República i la Gerra Civil.
29-Quines dues etapes del període franquista es poden distingir a les Balears? Quan es va aprovar l'Estatut d'Autonomia balear?.
30- Quan es varen convertir en centre immigració les Illes Balears? Per què es va produir aquest canvi?

31- Escriu els avantatges i inconvenients del turisme a les Illes Balears.

VIATGE D'ESTUDIS 2014. OLOCAU, PAÍS VALENCIÀdivendres, 9 de maig de 2014

MEDI 6è PREGUNTES DE REPÀS DEL TEMA 9 EL SEGLE XX I EL MÓN ACTUAL1-Característiques de les guerres del segle XX.

2-Inici i final de la Primera i la Segona Guerra Mundial.

2-Què és l' ONU? Quan es va crear? Quins són els seus objectius? Què va elaborar aquesta organització l'any 1948?

3-Què es va proclamar l'any 1931?

4-Quin any es va iniciar la Guerra Civil Espanyola? Com va quedar dividida Espanya.

5-En què va consistir la dictadura franquista?

6-Explica la diferència entre dictadura i democràcia.

7-Com va ser la transició democràtica.

8-Quan va ser aprovada la Constitució Espanyola?

9-Quins drets reconeix la democràcia als ciutadans i ciutadanes espanyols?

10-Què es l'Estat de les Autonomies?

11-Quines són les institucions que hi ha a l'Estat Espanyol.

12-Què es la Unió Europea? Quins són els seus objectius?

13-Quants de països componen actualment la Unió Europea?

14-Quines institucions componen la UE? Quines funcions tenen?

15-On es va centrar el creixement econòmic al llarg del segle XX? Què ho va permetre?

16-Quines grans desigualtats socials hi ha en el món actual?

17-Què és la societat de consum?

18-Quins problemes ecològics ha generat el creixement econòmic?

19-Quins trets dominen l'arquitectura del segle XX?


20-Què caracteritza els artistes del segle XX i quins recursos utilitzen en les seves obres?

divendres, 28 de març de 2014

PREGUNTES DE REPÀS TEMA 13 SISTEMA NERVIÓS


PREGUNTES DE REPÀS TEMA 13 EL SISTYEMA NERVIÓS 6è


1. En quines parts principals es divideix el sistema nerviós?

2. Quins òrgans componen el sistema nerviós?

3. Quina diferència hi ha entre cervell i encèfal?

4. Quins òrgans proporcionen al sistema nerviós informació sobre el que passa al seu voltant?

5. Com s'anomena la prolongació més llarga d'una neurona?

6. En quin sentit circula el senyal nerviós per una neurona?
a) De les prolongacions curtes a l'axó.
b) De l'axó a les prolongacions curtes.

7. Quines neurones formen els nervis? Quines formen els centres nerviosos?

8. Quines funcions compleixen els òrgans dels sentits i el nervis sensorials respecte als estímuls que rebem de l'exterior?

9. Quins són els dos tipus principals d'actes nerviosos? A quin tipus pertanyen els actes reflexos?

10. Quina relació creus que hi ha entre ment i el cervell?

11. Quines són les funcions principals del cervell? I del cerebel?

12. Completa:
  • Els nervis transmeten la informació captada pels sentits cap al sistema nerviós .
  • Els nervis porten ordres als músculs.
  • El nervi de l'ull és un nervi .
  • El nervi que mou el bíceps és un nervi
   .
13. Relaciona cada part del sistema nerviós de la primera columna amb una caraterística:

Cervell Es troba baix i darrera del cervell

Cerebel És un cilindre tou i allargat

Tronc encefàlic Òrgan més gran del sistema nerviós

Medul·la espinal És la part inferior de l'encèfal

14. En quina part del sistema nerviós es donen les funcions següents:

S'interpreta el llenguatge
Es recull la informació de la vista
Manté l'equilibri
Transmet informació cap als nervis motors

15. Ordena de l'1 al 6 els elements per on passa la informació procedent del sentit en un acte nerviós.

Cervell, medul·la espinal, nervi motor, múscul, nervi sensorial, tronc encefàlic.

16. Indica si les afirmacions següents són vertaderes (V) o falses (F):

El cervell està format per dos hemisferis cerebrals.
L'encèfal està format pel cervell i pel cerebel.
L'axó d'una neurona motora arriba fins a un múscul.
El lòbul parietal processa la informació procedent dels ulls.


17. Relaciona cada requadre amb l'afirmació correcta:
cervell cerebel medul·la espinal

És on es produeixen els actes reflexos
Està relacionat amb la memòria i les emocions.
Tenen un gran nombre de neurones d'associació.

18. Quines diferències hi ha entre un acte nerviós voluntari i un d'involuntari? Posa exemples de cadascun.

dimarts, 18 de març de 2014

REPÀS TEMA 12 L'ESQUELET I ELS MÚSCULS


PREGUNTES DE REPÀS DEL TEMA 12 L'ESQUELET I ELS MÚSCULS

1. Quines funcions compleix l'esquelet?

2. Què és una articulació? Posa'n un exemple de cada tipus?

3. Com se subjecten els ossos en una articulació mòbil o semimòbil?

4. Quin és l'únic os de la calavera que té una articulació mòbil?

5. Quins són els ossos més importants que formen el crani? I la cara?

6. Quants ossos formen la columna vertebral? Com s'anomenen?

7. Què són el sacre i el còccix?

8. Quin os és el més llarg del cos? On es troba?

9. Quin nom tenen els ossos de l'avantbraç? I el de la cama?

10. Relaciona els sossos següents.

tíbia
cúbit extremitats superiors
falange
peroné
ròtula
húmer estremitats inferiors
carpians

11. Quina funció tenen els tendons?

12. Per què usam els músculs de la cara?

13. Classifica els següents músculs:

ABDOMINALS, BÍCEPS, GLUTTI, DELTOIDE, QUÀDRICEPS, BÍCEPS FEMORAL, BESSÓ, PECTORAL, TRÍCEPS, TRAPEZI

TRONC
EXTREMITATS SUPERIORS
EXTREMITATS INFERIORS

14. Quina és la funció dels músculs?

15. Què significa que un múscul s'atrofia?

 1. Indica algun dels beneficis que aporta la pràctica continuada d'exercici físic.
 2. Completa les frases següents:
  1. - Els músculs només són capaços de moureels ossos en una …...............................
  2. concreta i en un sol ….............................
  3. Per fer la majoria de moviments hem de …........................... uns quants músculs alhora
  4. Un múscul............................fa el moviment contrari al d'un altre múscul.